Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Βασικό Πρόγραμμα του συνδυασμού 'Πολίτες σε Δράση'.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014 - 2019Εδώ και τέσσερα χρόνια, η χώρα διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της σε καιρό ειρήνης. Οι εγκληματικές επιλογές των μνημονίων οδηγούν στην αποσάθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η  οικονομική κρίση μετατράπηκε γρήγορα σε κοινωνική και ανθρωπιστική.
Η ανεργία έχει εκτιναχθεί στα ύψη (άνω του 50% στους νέους), οι εργαζόμενοι χάνουν τα εισοδήματά τους, τα εργατικά δικαιώματα δεκαετιών ακυρώνονται, οι συνθήκες ζωής της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού έχουν αλλάξει δραματικά.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της μνημονιακής πολιτικής, είδε τα έσοδά της από κρατικούς πόρους να μειώνονται πάνω από 50%, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν οι ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας και δημιουργίας εσόδων για τη κοινωνία. Ταυτόχρονα ο χωρίς χωροταξική βάση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η μέχρι τώρα εφαρμογή του δεν οδήγησε σε οικονομίες κλίμακας, αλλά απλά σε απομάκρυνση του κέντρου εξουσίας από τους τοπικούς πληθυσμούς των οικισμών, ενισχύοντας την έννοια της πολιτικής αλλοτρίωσης, την απομάκρυνση δηλαδή των πολιτών από τις διαδικασίες γένεσης της αυτοδιοικητικής εξουσίας.

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν να κάνουν και με αυτούς που σαν άλλοι βαστάζοι, διευκολύνουν την εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών.  Ως τέτοιοι, λογίζονται αυτοί που παριστάνουν τους ανεξάρτητους υποψηφίους των εκλογών, προσπαθώντας έτσι να υφαρπάξουν την ψήφο του λαού.
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μας καλείται να αναλάβει ένα νέο διπλό ρόλο. Ενώ κατά το παρελθόν ο Δήμος λειτουργούσε ως απλός διαχειριστής των πόρων και ρυθμίσεων που έδινε η κρατική εξουσία, τώρα καλείται να αναλάβει, από τη μια μεριά, τον ουσιαστικό ρόλο του ενεργού συντονιστή τοπικών επιχειρηματικών και οικονομικών πρωτοβουλιών και, από την άλλη, το ρόλο του δημιουργού νέων κοινωνικών και πολιτιστικών δομών, προσαρμοσμένων στη κοινωνία της κρίσης και τις άμεσες ανάγκες της.
Γεωγραφικά ο Δήμος πρέπει να συντονίσει την ενοποίηση των 3 Δημοτικών Ενοτήτων (Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου), στη κατεύθυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και πολιτισμικό) και στη βάση της αλληλεγγύης ανάμεσα στους 17 οικισμούς του. Αίσθηση της ενότητας του νέου Δήμου, ισόρροπη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κατεύθυνση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνέργειες των τομέων, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των ανθρώπων ορίζουν την απόλυτη προτεραιότητα μας.
Στη κατεύθυνση αυτή, ο νέος Δήμος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο σε μια σειρά τοπικά επίπεδα δράσης και προγραμματισμού, όπως:
-      Τη σαφή και ιεραρχημένη αξιοποίηση των πόρων του, με τη μέγιστη δυνατή οικονομική αποτελεσματικότητα, στη κατεύθυνση της ικανοποίησης των βασικών αναγκών του πληθυσμού.
-      Την ανάληψη έμμεσων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα από το συντονισμό και την δικτύωση τοπικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και την κατάστρωση κοινά αποδεκτών πλαισίων δράσης και στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη της περιοχής
-      Την ανάληψη δράσεων για ποιοτική γεωργία – κτηνοτροφία που να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
-      Την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου προστασίας και αλληλεγγύης, υπερασπιζόμενος το Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του (καθαριότητα, ύδρευση κλπ), την Δημόσια Υγεία και παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Η περιοχή μας εμπεριέχει μεγάλο τμήμα του μεγαλύτερου υγροβιότοπου της χώρας, του Αμβρακικού κόλπου και σημαντικά σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι πόροι αυτοί είναι πρωταρχικοί παράγοντες της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ταυτότητας της περιοχής μας, που, κάτω από τις κατάλληλες πολιτικές προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν τη βάση νέων αναπτυξιακών προοπτικών.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του Δήμου σε κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις. Στο κοινωνικό τομέα πρέπει να αναληφθούν δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και προστασίας των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού. Ο πολιτισμός αποτελεί σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο τομέα για τη δημιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και αύξησης της ελκτικότητας κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει ως ο πιο ευαίσθητος δέκτης εμφανιζόμενων πραγματικών αναγκών της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας σε εκπαίδευση, πολιτισμό και κοινωνική πρόνοια και να οργανώνει και συντονίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Δε πρόκειται για σπατάλη πόρων, αλλά για σημαντική επένδυση στο σημαντικότερο συντελεστή της τοπικής ανάπτυξης που είναι το ανθρώπινο δυναμικό.


Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
Υπάρχουσα κατάσταση και λίγα στατιστικά στοιχεία


Θέση και Έκταση
Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου και καταλαμβάνει το Β.Α. τμήμα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
Ο Δήμος συνορεύει με τους Δήμους Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τους Δήμους Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, με τους οποίους διατηρεί στενές και ποικίλες καθημερινές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις (οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές, αναψυχής, κλπ.).
Η έκταση του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ανέρχεται σε 660.172 τ. χλμ. Οι τρεις Δ.Ε. μοιράζονται σχεδόν ακριβοδίκαια την συνολική επιφάνεια του νέου Δήμου.
Η έκταση του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας καλύπτεται από εσωτερικά ύδατα σε ποσοστό 2,46%, έναντι 0,86% της χώρας, 4,42% της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 0,34% της Π.Ε. Λευκάδας και 0,48% της Π.Ε. Πρέβεζας. Ο Δήμος εμφανίζεται πλούσιος σε εσωτερικά ύδατα, σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα για αγροτοκτηνοτροφική περιοχή.
Συγκεντρώνει 6 πεδινούς οικισμούς, 7 ημιορεινούς και 4 ορεινούς. Το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο (10 μ.) παρατηρείται στα Δ.Δ. Βόνιτσας και Αγίου Νικολάου, το δε υψηλότερο (880 μ.) στο Δ.Δ. Βάτου ή το υψηλότερο κατοικημένο στο Δ.Δ. Τρύφου (520 μ.).
Η σημαντική διαφορά ανάγλυφου δυσχεραίνει την πραγματική ενοποίηση των 3 Δ.Ε. στο Δήμο Ακτίου –Βόνιτσας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και δρόμους συνεργασίας (Γράφημα 1).

Γράφημα 1.


Πληθυσμός
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ανέρχεται σε 17.370 κατ. (απογραφή 2011), έναντι 17.782 το 2001 (-2,32%). Η μείωση του πληθυσμού συνεχίζεται για 3η δεκαετία, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση να είναι της τάξης του 11,5% ανάμεσα 1981 και 2011.
Οι πληθυσμιακές μεταβολές διαφοροποιούνται έντονα ανάμεσα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας και ανάμεσα στους οικισμούς. Την τριακονταετία 1981-2011, η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού φαίνεται στη  Δ.Ε. Μεδεώνος (- 40%), έναντι μείωσης κατά 0,66% της Δ.Ε. Ανακτορίου και αύξησης 9,86% στη Δ.Ε. Παλαίρου.  
Η Δ.Ε. Παλαίρου φαίνεται σταθερά πιο δυναμική την ίδια περίοδο, αν και η Δ.Ε. Ανακτορίου εμφανίζει έντονη δυναμική την τελευταία δεκαετία 2001 – 2011.  Η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται στους οικισμούς της Παλαίρου (+20,51%) και της Πλαγιάς (+11,26%), αν κι ο τελευταίος εμφανίζει έντονα σημάδια ύφεσης τη δεκαετία 2001 – 2011. (Γράφημα 2). Η αύξηση του πληθυσμού του Δ.Δ. Βάτου είναι πλασματική, δεδομένου ότι το οροπέδιο χρησιμοποιείται μόνο για βοσκή αιγοπροβάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο οικισμός δεν κατοικείται. Το Δ.Δ. Πογωνιάς μειώνει τον πληθυσμό του κατά 19% τη δεκαετία 2001-2011.

Γράφημα 2


Η μείωση του πληθυσμού στη Δ.Ε. Μεδεώνος την περίοδο 1981-2011 είναι γενική σε όλα τα Δ.Δ. (Γράφημα 3).  Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους οικισμούς Τρύφου και Κονοπίνας (- 46%). Η αυξητική τάση του οικισμού των Αχυρών εξηγείται μάλλον από το μικρό μέγεθος του οικισμού και την επαφή του με τη Κατούνα. Γενικά το ορεινό ανάγλυφο σε συνδυασμό με τη διακοπή της καλλιέργειας του καπνού και το κακό οδικό δίκτυο εντείνουν την αποδυνάμωση της περιοχής.


Γράφημα 3Τέλος η Δ.Ε. Ανακτορίου αντιμετωπίζει μείωση του πληθυσμού από τη δεκαετία του 1990 και επανέρχεται σε θετικούς ρυθμούς τη δεκαετία του 2000, λόγω αύξησης του πληθυσμού σε Βόνιτσα και Άγιο Νικόλαο. Στα τριάντα χρόνια (1981-2001), η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού παρατηρείται στο Θύρρειο (- 40,14%) (Γράφημα 4). Η Βόνιτσα παρουσιάζει αύξηση 28,15% και ο οικισμός του Αγίου Νικολάου κατά 71,15% την ίδια περίοδο.
Στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, το 2011, η πληθυσμιακή βαρύτητα της Δ.Ε. Ανακτορίου ξεπερνά το επίπεδο του 50%, ενώ της Δ.Ε. Παλαίρου σταθεροποιείται στο 25% περίπου και της Δ.Ε. Μεδεώνος μειώνεται στο 22,21%.

Γράφημα 4


Γράφημα 5 
Απασχόληση

Στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 6.999 και κατανέμονται κατά 50,2% στη Δ.Ε. Ανακτορίου, 26,5% στη Δ.Ε. Μεδεώνος και 23,3% στη Δ.Ε. Παλαίρου.  Στο σύνολο των απασχολούμενων στην περιοχή του Δήμου το 52,3% δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, το 13,5% στον δευτερογενή και το 29,7% στον τριτογενή τομέα.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι: 36,8%, 16,4 και 42,3%. Η Π.Ε. Λευκάδας εμφανίζει αντίστοιχα ποσοστά: 20,5%, 17,8% και 59,4%, ενώ η Π.Ε. Πρέβεζας: 30,7%, 17% και 48%.
Σε επίπεδο Δ.Ε. τώρα, η Δ.Ε. Ανακτορίου είναι η πλέον ισορροπημένη ανάμεσα στους τρεις τομείς της οικονομίας (43,5%, 18,8% και 35,4%). Ο πρωτογενής τομέας στη Πάλαιρο απασχολεί το 52,6% του πληθυσμού και στη Μεδεώνα το 69,2%, ενώ ο δευτερογενής τομέας το 11,8% και 4,7% αντίστοιχα. Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 14.9% στη Δ.Ε. Μεδεώνος και το 33,8% στη Δ.Ε. Παλαίρου (Γράφημα 10)


Γράφημα 6

Στη περιοχή της Παλαίρου διαφαίνεται μετάβαση από τον πρωτογενή τομέα στον τριτογενή και τον τουρισμό, χωρίς όμως να αμφισβητείται ακόμη η κυριαρχία του γεωργικού τομέα.
Στη περιοχή της Μεδεώνος, η απόλυτη κυριαρχία του αγροτικού τομέα, σε συνδυασμό με την ελάχιστη μεταποίηση, προδίδει παραγωγή προϊόντων χωρίς προστιθέμενη άξια και υστέρηση σε βασικούς αναπτυξιακούς τομείς.
Στη περιοχή του Ανακτορίου, ο πρωτογενής τομέας παραμένει σημαντικός, η ύπαρξη όμως μεταποίησης και σημαντικού τριτογενή τομέα (χωρίς ένταση τουρισμού) δικαιολογεί τη πρωτεύουσα διοικητική σημασία της Δ.Ε. Η εικόνα αυτή της Δ.Ε. Ανακτορίου προσδιορίζεται από την καθοριστική σημασία του Δ.Δ. Βόνιτσας, όπου ο τριτογενής τομέας (διοίκησης και εστίασης κύρια) απασχολεί το 45,2% του πληθυσμού.
Ο Δρυμός είναι ο πιο αγροτικός οικισμός της Δ.Ε. Ανακτορίου (77,8% του πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα). Η ένταση του δευτερογενή τομέα στα Δ.Δ. Αγίου Νικολάου και Μοναστηρακίου (31,6% και 24,4% του πληθυσμού αντίστοιχα) οφείλεται στη μεταφορά μεταποιητικών δραστηριοτήτων της Λευκάδας και στη λειτουργία του εργοστασίου εμφιάλωσης του νερού «ΚΟΡΠΗ».
Στη Δ.Ε. Μεδεώνος, η κυριαρχία του αγροτικού τομέα είναι απόλυτη κιαι κυμαίνεται από 85,1% στο Δ.Δ. Κομπωτής έως 67,1% στο Δ.Δ. Κωνωπίνας. Η παρουσία ποσοστού 36,6% που δεν δήλωσαν τομέα εργασίας στου Τρύφου καθιστούν τα ποσοστά του οικισμού ελάχιστα αξιόπιστα. Η εμφάνιση ποσοστού 16,8% απασχολουμένων στον δευτερογενή τομέα στο Δ.Δ. Κωνωπίνας οφείλεται στη λειτουργία του εργοστασίου κατασκευής γυψοσανίδων της KNAUF.
Ο τριτογενής τομέας είναι πολύ ισχυρός στο Δ.Δ. Παλαίρου (46,5% των απασχολουμένων), το οποίο είναι η πρωτεύουσα του παλαιού Δήμου και ταυτόχρονα στρέφεται προς τη παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Η σχετική σημασία του τομέα στο Δ.Δ. Περατιάς (25,2%) μάλλον οφείλεται στη εργασία κατοίκων του οικισμού στη γειτονική Λευκάδα. Γενικά και στη Δ.Ε. Παλαίρου ο αγροτικός χαρακτήρας παραμένει αδιαμφισβήτητος.

Φυτική και Ζωική Παραγωγή
Η περιοχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας είναι καθαρά γεωργο-κτηνοτροφική και η ζωική  παραγωγή υπερισχύει της φυτικής. Η εικόνα της φυτικής παραγωγής το 2001 δείχνει καθαρά τον κτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής του Δήμου, αφού το 50% σχεδόν των καλλιεργούμενων εκτάσεων χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ζωοτροφών.
Στη περιοχή δεσπόζει η αιγοπροβατοτροφία και ακολουθεί η οικόσιτη γαλακτοπαραγωγός και η εκτατική κρεοπαραγωγός βοοτροφία.
Με βάση την απογραφή του 2001, στη περιοχή του Δήμου εκτρέφονται 242.725 αρνιά και πρόβατα, 63.603 αίγες και ερίφια, 3.458 αγελάδες και λοιπά βοοειδή και 2.443 χοίροι.
Γράφημα 7

Στο παραπάνω Γράφημα 7 φαίνεται η κατανομή της κτηνοτροφίας στις τρεις δημοτικές ενότητες. Η Δ.Ε. Ανακτορίου διαθέτει το 61,6% του πληθυσμού των αρνιών και προβάτων του Δήμου, ενώ η Δ.Ε. Μεδεώνος το 42,6% του πληθυσμού των αιγών κι εριφίων και το 53,6% των χοίρων. Η Δ.Ε. Παλαίρου ειδικεύεται στην εκτροφή αγελάδων και λοιπών βοοειδών (50,3% του συνολικού πληθυσμού).


Εμπόριο - Υπηρεσίες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αγρινίου και των Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας, Αμφιλοχίας κι Αστακού, στη περιοχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας έχουν έδρα 1.228 επιχειρήσεις. Από αυτές το 30,7% ασχολείται με το εμπόριο, ενώ το 48,94% δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών. Η αναλογία αυτή διαταράσσεται μόνο στη Δ.Ε. Μεδεώνος, όπου το 23,88% δραστηριοποιείται στο εμπόριο και το 59,52% στις υπηρεσίες.
Στο σύνολο των υπηρεσιών στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας, το 42,1% εντάσσεται στο κλάδο της εστίασης και της αντίστοιχης διασκέδασης (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, ψησταριές, fast food και bars).


Συνοπτικά, οι  υπηρεσίες αποτελούν τη πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε όλα τα Δ.Δ., εκτός από τα Δ.Δ. Βόνιτσας, Αετού και Κομπωτής και το σύνολο της Δ.Ε. Παλαίρου.
Στη Δ.Ε. Ανακτορίου, το 34,1% των υπηρεσιών σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση. Το ποσοστό αυτά στη Δ.Ε. Παλαίρου ανεβαίνει στο 43,6% και στο 72,3% στη Δ.Ε. Μεδεώνος.
Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο διαφορετικό οικονομικό προφίλ κάθε Δ.Ε.
Η Δ.Ε. Παλαίρου αναπτύσσει έντονα τον τουριστικό τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστίαση και διασκέδαση). Οι  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποτελούν το 60% περίπου του συνόλου των υπηρεσιών που έχουν έδρα στη  περιοχή.
Στη Δ.Ε. Μεδεώνος, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καλύπτουν το 48.5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η εστίαση και αντίστοιχη διασκέδαση αποτελούν το 72% περίπου των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, αυξάνει το αγροτικό οικογενειακό εισόδημα από τη λειτουργία του καταστήματος εστίασης.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

 
Αγροτικός Τομέας
Κύρια παραγωγική κατεύθυνση της περιοχής είναι η αγροτοκτηνοτροφική με σημαντικό προσανατολισμό προς τη κτηνοτροφία. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και μικρό σχετικά τμήμα αρδεύεται. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανά γεωργική εκμετάλλευση είναι περίπου διπλάσιος από το μέσο όρο της χώρας και η πολυαπασχόληση εξαιρετικά περιορισμένη, ιδιαίτερα στον πρώην Δήμο Μεδεώνος.
Κοινωνικοί παράγοντες, ιδιάζουσες συνθήκες στο γεωργικό τομέα, περιορισμένες ευκαιρίες συμπληρωματικής απασχόλησης και ανεπάρκεια επιστημονικής στήριξης καθιστούν προβληματική την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, χωρίς συνδυασμό με τους άλλους τομείς της τοπικής και ευρύτερης οικονομίας.
Στόχος μας είναι η ποιοτική γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία που να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία
Η πρότασή μας είναι, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου:
-      Ενεργοποίηση των φορέων για τη στήριξη της παραγωγής, μέσα από την ενημέρωση και κατάρτιση των παραγωγών, τόσο σε θέματα προστασίας της πρωτογενούς παραγωγής, όσο και για θέματα μεταποίησης και εμπορίας των τελικών προϊόντων. Προώθηση της κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς. Προώθηση της ιδέας των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών.
-      Σύνδεση της κτηνοτροφίας με τη παραδοσιακή οικοτεχνία και στήριξη ίδρυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής επώνυμων παραδοσιακών προϊόντων
-      Αναβάθμιση του γνωστικού πεδίου των νέων αγροτών (υδατοκαλλιεργητές, γεωργοί, κτηνοτρόφοι), μέσα από τα συνεργασία με τα Γεωπονικά Πανεπιστήμια της χώρας.
-      Οργάνωση επισκέψεων αγροτών σε επιτυχημένες γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις στη χώρα.
-      Επιστημονική στήριξη των αγροτών στο χωράφι από το δυναμικό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.
-      Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σφαγείων σύγχρονων υψηλών προδιαγραφών στη Μεδεώνα, ώστε να προκύπτει κρεοσκοπημένο «επώνυμο» προϊόν, όπως το αρνάκι Βόνιτσας και Ξηρομέρου.
-      Εξασφάλιση από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης βοήθειας για προϊόντα ποιότητας, επώνυμα και παραδοσιακά (γαλακτοκομικά προϊόντα) και οργάνωσης προώθησης σε ευρύτερες αγορές.
 

Μεταποίηση
Η μεταποίηση στη περιοχή αφορά κυρίως αρτοποιεία, οικοδομικά υλικά και συνεργεία αυτοκινήτων, η οποία αποτείνεται σε καταναλωτικές ανάγκες. Ο τομέας πάσχει από το μικρό μέγεθος των μονάδων και το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς. Το πρόβλημα εντείνεται από την απουσία διάθεσης εκσυγχρονισμού των μονάδων, κουλτούρας συνεργασίας και κατάλληλων μηχανισμών ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων.
Η πρότασή μας είναι:
-      Μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου  Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου προώθηση της κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς.
-      Το Γραφείο, μέσα από συνεχή  επιτόπια παρουσία των στελεχών του και συχνές επαφές με τα προβλήματα των ΜΜΕ, εξειδικεύεται σε:
o        Παροχή ενημέρωσης.  Το Γραφείο παρέχει ενημέρωση στις ΜΜΕ σχετική με τα είδη των υπηρεσιών παραγωγού, τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, το κόστος και τη χρονική διάρκεια απόκτησής τους, κλπ.
o   Παροχή συμβουλών. Το Γραφείο συμβουλεύει τις ΜΜΕ βοηθώντας τες να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τουρισμός
Ο τουρισμός στο νέο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας συγκεντρώνεται κύρια στη παράλια περιοχή της Δ.Ε. Παλαίρου. Πρόκειται για κλασσική περίπτωση μαζικού τουρισμού και από το εξωτερικό, ο οποίος προωθείται χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Οι Δ.Ε. Ανακτορίου και Μεδεώνος βρίσκονται στη περιφέρεια ισχυρών τουριστικών πόλων (κύρια της Λευκάδας), αν κι διαθέτουν σημαντικό πλούτο πολιτισμού και περιβάλλοντος.
Γενικά η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να αρθρωθεί σε 2 άξονες: α) ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στη κατεύθυνση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού στην ορεινή περιοχή και τα παράλια του Αμβρακικού, β) σύνδεση της περιοχής με το γειτονικό τουριστικό πόλο της Λευκάδας και γ) σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της παραλίας του Δήμου στο Ιόνιο και συνεργασίες με τη ορεινή περιοχή και τη περιοχή του Αμβρακικού.
Η πρότασή μας είναι:
-      Έργα και παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη περιοχή, μέσα από:
Ø      Έργα διαμόρφωσης (σχεδιασμός, χάραξη, σήμανση) τουριστικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή με εξειδίκευση: πολιτισμός, περιήγηση στο ύπαιθρο, περιήγηση στο βουνό, περιπατητικές διαδρομές, οικολογικές διαδρομές.
Ø      Μικρής εμβέλειας έργα στις παραλίες των οικισμών (π.χ. Δρυμός, Λουτράκι: καντίνες, χώροι υγιεινής και καθαριότητας, χώροι εστίασης, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις), μελέτη ήπιας αξιοποίησης παραλίας (Παλαίρου, Πογωνιάς κλπ)
Ø      Προβολή των δυνατοτήτων του αγροτουρισμού μέσα από ενημερωτικά σεμινάρια
Ø      Διαμόρφωση της περιοχής των πηγών Κοραής, ήπια διαμόρφωση του υδατορρέματος Μοναστηρακίου και ανάδειξη του καταρράκτη Σεπετού.
Ø      Εγκαταστάσεις και υποδομές στις ορεινές περιοχές, οι οποίες θα αποτελέσουν βάση για δραστηριότητες αθλητικού, περιηγητικού και περιπατητικού τουρισμού.
-      Προώθηση της διασύνδεσης των δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα με τις δραστηριότητες άλλων παραγωγικών κλάδων (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ.), Ανάδειξη της περιοχής των Λουτρών Τρύφου.
-      Άμεση διασύνδεση του οικολογικού τουρισμού με τους πλούσιους περιβαλλοντικούς πόρους της περιοχής, μέσα από:
Ø      Οργάνωση εκπαιδευτικών περιηγήσεων επιστημόνων και φοιτητών με στόχο τη γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον και σύναψη σταθερών σχέσεων με Πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Ø      Τουριστικές περιηγήσεις και εκδρομές σε περιοχές με σημαντικό οικολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον
-      Ένταξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος στο ευρύτερο τουριστικό προϊόν της Λευκάδας, αλλά και ενδοτοπικά της Παλαίρου. Αύξηση των παραγωγικών και επικοινωνιακών διασυνδέσεων του τοπικού τουριστικού προϊόντος με το προϊόν (υποδομές, υπηρεσίες, δραστηριότητες) όλων των γειτονικών περιοχών.
v      Πρόγραμμα Marketing από το Δήμο, δηλαδή:
Ø      Σοβαρός Τουριστικός Οδηγός της περιοχής, όπου καταγράφονται τα συστατικά στοιχεία του τοπικού τουριστικού προϊόντος (πόροι, υποδομές, υπηρεσίες, δραστηριότητες). Ο Οδηγός προωθείται στον ΕΟΤ και σε τουριστικά γραφεία της ευρύτερης περιοχής.
Ø      Παραγωγή ειδικού διαφημιστικού υλικού (αφίσες, έντυπα), το οποίο θα συνοψίζει το τουριστικό οδηγό, με στόχο τα ΜΜΕ και τα πρακτορεία τουρισμού, τα οποία διοργανώνουν εκδρομές για συγκεκριμένα κοινά.
Ø      Συμμετοχή σε εθνικές τουριστικές εκθέσεις και μετέπειτα σε διεθνείς, σε συνεργασία με γειτονικές περιοχές.
Ø      Συνεργασία με οργανωμένα τουριστικά πρακτορεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων και με περιορισμένο αριθμό διεθνών Tour Operators, οι οποίοι έχουν ήδη στους καταλόγους τους τη Λευκάδα. Έτσι θα ενταχθεί σιγά σιγά η περιοχή στους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι έχουν διαφημιστική «εικόνα» και επαφές στο εξωτερικό.


Πολιτισμός

Η ιστορική-πολιτιστική φυσιογνωμία μιας περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται στα μνημεία, στους πολιτιστικούς χώρους, στις πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, αποτελεί πολύτιμο και μοναδικό πόρο.

Με τα κατάλληλα έργα ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, το σεβασμό και διατήρηση του περιβάλλοντος-φυσικού και ανθρωπογενούς, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή.
Η πολιτιστική υποδομή στη περιοχή του νέου Δήμου είναι ανύπαρκτη σε επίπεδο φορέων και δικτύων. Δεν υπάρχει τοπικό Ιστορικό Αρχείο, ούτε Μουσείο (στο Θύρρειο βρίσκεται αρχαιολογική συλλογή, δηλαδή αποθηκευτικός χώρος αρχαίων ευρημάτων), ούτε Πινακοθήκη. Οι δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες είναι μικρές και περιορισμένες. Οι περισσότεροι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι ελάχιστα δραστήριοι και σε επίπεδο αυστηρά του οικισμού αναφοράς τους.
Η περιοχή παρουσιάζει ιστορική συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (με μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές) και σημαντική πυκνότητα αρχαιολογικών χώρων, χωρίς να έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές (αρχαίο Ανακτόριο, Άκτιο, αρχαίο Θύρρειο, αρχαίες πόλεις Εχίνος και Ηράκλεια, λείψανα αρχαίου ναού αφιερωμένου στον Ηρακλή, κάστρο της Βόνιτσας, αρχαία Πάλαιρος, αρχαία Μεδεών, φρούρια του Ακτίου και της Πλαγιάς, σημαντικά ρωμαϊκά κατάλοιπα στο Δρυμό, δυο παλαιοχριστιανικές βασιλικές στο νησάκι Κέφαλος, βυζαντινός ναός του Παντοκράτορα, μεταβυζαντινοί ναοί και ενάλιες αρχαιότητες).
Σε ολόκληρη την περιοχή δεν παρουσιάζεται πολιτιστική κίνηση και δραστηριότητα, ούτε γύρω από θέματα που σχετίζονται με την λαϊκή και ιστορική παράδοση, ούτε σε θέματα σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας ή έστω και κατανάλωσης.
Από τους οικισμούς, ελάχιστοι παρουσιάζουν ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία συνδυάζονται με ένα ειδικό για τον κάθε οικισμό αξιόλογο φυσικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η περιοχή διαθέτει ένα σύνολο παλαιών ακατοίκητων οικισμών (Αετός, Κομποτή, Βούστρι) και αρκετούς νερόμυλους.
Η περιοχή του νέου Δήμου παρουσιάζει μια «μνημειακή συνέχεια» με τη γειτονική της περιοχή της Ηπείρου, ενώ με τη γειτονική της Λευκάδα συνδέεται κυρίως γεωγραφικά και με κοινές ιστορικές μνήμες (ενετοκρατία).

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η περιοχή στερείται παντελώς πολιτιστικής υποδομής και ο σχεδιασμός πολιτιστικής ανάπτυξης θα πρέπει να ξεκινήσει από την αναζήτηση δομών και την ανάπτυξη βασικών πολιτιστικών υποδομών. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ανυπαρξία πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως σημαντική υποβάθμιση της συλλογικής μνήμης και κοινωνικής ταυτότητας.

Η πρότασή μας είναι:
-      Η αρχαιολογική συλλογή του Θυρρείου να αναπτυχθεί σταδιακά και να αποτελέσει το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής.
-      Απαίτηση για διάθεση 3 τουλάχιστον φυλάκων των διαχρονικών μνημείων της περιοχής.
-      Συνεργασία με Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς και αξιοποίηση των φοιτητών της περιοχής θα συντελέσουν αποτελεσματικά στη συγκέντρωση μαρτυριών και αρχείων και στη μελέτη της ιστορίας της περιοχής. Χώροι στέγασης είναι ήδη διαθέσιμοι (π.χ. κτίριο στο κάστρο της Βόνιτσας).
-      Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης, με παραρτήματα σε Βόνιτσα, Κατούνα και Πάλαιρο και κινητή μονάδα για τους υπόλοιπους οικισμούς.
-      Ένταξη συμβατών χρήσεων στα μνημεία της περιοχής, ώστε να καταστούν επισκεπτόμενα, πέρα από επισκέψιμα.
-      Το σύνολο των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, με τη χάραξη μονοπατιών σύνδεσης μεταξύ τους να ενταχθούν σε ένα πολιτιστικό περίπατο.
-      Αποκατάσταση και επισκεψιμότητα των νερόμυλων και ενδεικτικών πέτρινων οικιών στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς (π.χ. Βούστρι, Παλήμπη, Αετός)
-      Καθιέρωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στη περιοχή με κέντρο ήδη αποκατασθέντα μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους με άδεια των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.. Οργάνωση σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου πολιτιστικών σχολείων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, με στόχο την επαφή με τα πολιτιστικά ρεύματα της εποχής, τη προώθηση της τοπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και τη γνωριμία με ελληνικές και ευρωπαϊκές περιοχές.
-      Επαναπροσδιορισμός, οργάνωση και προβολή των πολιτιστικών δρώμενων (κύρια του «Γρηγοράκη», αλλά και άλλων) και ένταξη του όλου Δήμου στην οργάνωση της διαδικασία και τη προβολή τους.

Υποδομές
Οι τοπικοί οδικοί άξονες είναι υποτυπώδεις, χωρίς σημάνσεις και δεν εξυπηρετούν την σύνδεση των οικισμών ούτε με τα μεγαλύτερα τοπικά κέντρα (Βόνιτσα, Κατούνα, Πάλαιρος), ούτε με το ευρύτερο εθνικό οδικό δίκτυο. Η κατάσταση δυσκολεύει περισσότερο στο ορεινό τμήμα του νέου Δήμου.
Η πρότασή μας είναι:
-      Συντήρηση, σήμανση και διαγράμμιση των τοπικών οδών και δρόμων (π.χ. Κατούνα-Λουτράκι –Βόνιτσα, Κονοπίνα-Άγιος Νικόλαος-Κατούνα-Κομπωτή-Αετός, Κατούνα-Τρύφου-Λουτρά, Αετός-Πανόδετου), με σκοπό την σύνδεση των οικισμών του νέου Δήμου με ασφάλεια, αλλά και τη σύνδεση με τους εθνικούς οδικούς άξονες.
-      Διαμόρφωση και καθαρισμός των σταυροδρομιών του τοπικού  δικτύου (π.χ. είσοδος του Δήμου στη θέση «Τεκέ», με στόχο την ασφάλεια και την ωραία εικόνα της περιοχής.
-      Δεντροφύτευση των κεντρικών δρόμων των οικισμών, όπου είναι δυνατό, και ιδιαίτερα των δρόμων εισόδου στη Βόνιτσα, Πάλαιρο και Κατούνα.
-      Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών, μετά από μελέτη επιπτώσεων. Ήπια διαμόρφωση των ιστορικών κέντρων των οικισμών (π.χ. ανάδειξη του ποταμού στο Μοναστηράκι).
-      Εφαρμογή συγκοινωνιακών μελετών σε Βόνιτσα, Κατούνα και Πάλαιρο για διευκόλυνση της κίνησης τροχοφόρων και πεζών. Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης.
Η αγροτική οδοποιία  και η άρδευση πάσχουν σε σημαντικότατο βαθμό και γίνεται ευκαιρία εξυπηρετήσεων και αύξησης του εισοδήματος των τεχνικών, σε βάρος της παραγωγής.
Εμείς προτείνουμε:
-      Διάνοιξη και συντήρηση αγροτικών δρόμων (π.χ κάμπος της Νήσσας, Κομπωτή προς Καλίτσα,  Προβατίνα, Πέλαγος και Λιβάδια,, με αυστηρή επίβλεψη και χρήση νέων μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες περιοχές.
-      Συντήρηση και επέκταση του δικτύου άρδευσης και των δεξαμενών, εκμετάλλευση των όμβριων και υπογείων υδάτων, με νέες μεθόδους και τεχνικές πιο αποδοτικές. Καθοδήγηση των αγροτών στη μείωση της σπατάλης νερού.
-      Ορθολογική εκμετάλλευση του συνόλου της πιθανής δυναμικότητας του φράγματος των Αχυρών.
-      Ολοκλήρωση και εφαρμογή των μελετών διαχείρισης των επιφανειακών χειμερίων υδάτων.
Οι λιμενικές υποδομές είναι υποβαθμισμένες, ακόμη και στη περίπτωση του αγκυροβολίου της Βόνιτσας, όπου δεν υπάρχει στοιχειώδης υποδομή εξυπηρέτησης σκαφών και κατ’ επέκταση εσόδων.
Εμείς προτείνουμε:
-      Διαμόρφωση, μετά από σοβαρή μελέτη, του αγκυροβολίου της Βόνιτσας με υποδομές παροχής υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη με αμοιβή.
-      Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός των λιμένων της περιοχής (Πάλαιρος, Πλαγιά)
-      Επισκευές των λιμένων του Δήμου, ώστε να εξυπηρετούν το προορισμό τους (π.χ. Περατιά, Λουτράκι)
Το σύνολο των οικισμών διαθέτει κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, αλλά η ποιότητα και η αποδοτικότητα του πρέπει να ελεγχθούν.
Η πρότασή μας είναι:
-      Συνολική γεωλογική μελέτη της περιοχής και πρόβλεψη αναγκών σε νερό σε βάθος χρόνου.
-      Επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με προτεραιότητα την κατάστασή του και οριστική επίλυση του προβλήματος επαρκούς και υγιεινής ύδρευσης. Όπου υπάρχουν αμιαντοσωλήνες, αντικατάστασή τους, και γεωτρήσεις να γίνονται με βάση γεωλογική μελέτη.
-      Τακτικές μετρήσεις και σύστημα ποιότητας του νερού.
-      Έλεγχος του δικτύου για απώλειες
-      Τακτική συντήρηση του δικτύου και άμεση απάντηση σε βλάβες από τις υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς τη παρέμβαση του Δημάρχου ή των Δημοτικών Συμβούλων. Είναι υποχρέωση των υπηρεσιών του Δήμου
-      Προγραμματισμένες διακοπές ύδρευσης σε απόλυτη ανάγκη, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στα νοικοκυριά.
Η αποχέτευση στη περιοχή περιορίζεται σε ένα λειτουργούν και ένα λειτουργίσιμο εργοστάσια βιολογικού καθαρισμού και σύστημα βόθρων, συνήθως απορροφητικών…
Εμείς προτείνουμε:
-      Αγορά κι άλλου ένα μηχανήματος εκκενώσεως βόθρων και αποδοτική λειτουργία του.
-      Πλήρης λειτουργία των εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού, όπου υπάρχουν και προβλέπονται και σύνδεση όλων των νοικοκυριών με αυτούς.
-      Προσπάθεια δικτύωσης, αν επιτρέπουν οι δυνατότητες, και άλλων οικισμών στα εργοστάσια ή κατασκευή νέων με νέες μεθόδους, πιο οικονομικές και αποτελεσματικές.
Η  διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί ολοκληρωμένη διαχείριση.
Εμείς προτείνουμε:
-      Σύντομη αποπεράτωση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.)
-      Δημοτικό σύστημα ανακύκλωσης υλικών, με βάση εκστρατεία συνειδητοποίησης του πληθυσμού για μείωση του όγκου των σκουπιδιών, σε συνεργασία με άλλους Δήμους
-      Προσπάθεια κομποστοποίησης οργανικών υλικών σε συνεργασία με άλλους Δήμους. Προώθηση της κομποστοποίησης σε οικιακή βάση.
-      Καθημερινή σχεδιασμένη καθαριότητα των οικισμών από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου,  χωρίς τη παρέμβαση των αιρετών. Η καθαριότητα είναι δικαίωμα κι όχι δωράκι. Τακτικό πλύσιμο και απολύμανση των κάδων.
-      Καθορισμός σύγχρονου τρόπου διαχείρισης των υπολοίπων απορριμμάτων, με βάση τη διεθνή εμπειρία (π.χ. ΧΥΤΡΑ)
Ενεργειακά, οι Δήμοι μέχρι τώρα πληρώνουν σημαντικά ποσά για κατανάλωση ενέργειας, είτε για τα Δημοτικά καταστήματα, είτε για δημοτικό φωτισμό.
Εμείς προτείνουμε:
-      Μελέτη και αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά και πιθανόν βιομάζα).
-      Συντήρηση του δημοτικού φωτισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου σε τακτική βάση. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού των εισόδων

Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη
Η λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή μας δηλαδή τα προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, το εισόδημα, την κατοικία, την διατροφή, την ηλεκτροδότηση, την θέρμανση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, κ.λπ.,  είναι το σύνθετο αποτέλεσμα της απρόβλεπτης και βίαιης αλλαγής των συνθηκών εργασίας και ζωής της πλειονότητας των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Ο κοινωνικός εξοπλισμός περίθαλψης, εκπαίδευσης και αθλητισμού δεν είναι σε ικανοποιητική κατάσταση ούτε σε υλική υποδομή, ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό.
Στόχος μας είναι «Κανείς μόνος, κανείς αβοήθητος, κανείς χωρίς μια δραστηριότητα χρήσιμη, κοινωνικά αναγνωρισμένη και δημόσια υποστηριζόμενη ή αμειβόμενη»
Εμείς προτείνουμε:
-      Οργάνωση και πλήρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρείων. Εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής, συνδεδεμένου με μεγάλο νοσοκομείο για μείωση των αποστολών στα νοσοκομεία.
-      Οικονομική και κοινωνική ενίσχυση και επαρκή επάνδρωση υπαρχουσών δομών Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης (ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ) όσο και σύσταση νέων (Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δίκτυα Υποστήριξης και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ευπαθών Ατόμων, κ.λπ.), με μόνιμο προσωπικό.
-      Πρόνοια για άτομα με ειδικές ανάγκες και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΛΕΠΑΠ στο Αγρίνιο κλπ.)
-      Πρόνοια για μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού και επάνδρωση του Δήμου με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο.
-      Ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων και ατόμων με σκοπό την συμμετοχή τους σε εργασίες χρήσιμες, κοινωνικά αναγνωρισμένες και αμειβόμενες. Παίρνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, τις επαγγελματικές ικανότητες και τις εργασιακές δεξιότητες των ευπαθών ομάδων και ατόμων αποβλέπουμε:                                                                                                                                                                                                                                                              
o        στην αξιοποίηση των ειδικοτήτων και των δεξιοτήτων που τα άτομα διαθέτουν
o        στην ίδρυση θεσμών για σταθερή, υπεύθυνη και ευέλικτη επανειδίκευση και επανακατάρτιση τους σε σχέση με τις νέες κοινωνικές ανάγκες, δραστηριότητες και εργασίες στον αστικό και τον αγροτικό χώρο, μέσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
-      Καλά εξοπλισμένες και συντηρημένες παιδικές χαρές, σε κάθε οικισμό.
-      Τοπικό ευρυζωνικό δίκτυο στο πρότυπο του Δήμου Τρικάλων.
-      Συντήρηση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των αθλητικών χώρων.

Έτσι,
Μένουμε στο τόπο μας από επιλογή
και όχι από ανάγκη !